Những nhà sáng lập công ty XAGE Consultancy’s cùng có chung niềm đam mê trong lĩnh vực Quản lí Nhân Sự và giải quyết các vấn đề khó khăn về tổ chức của công ty.

Gary Malcolm – Gary là một trong những nhà sáng lập nên công ty XAGE Consultancy. Ông đã có hơn 22 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo, quản lý, chuyên viên đào tạo và hoạch định chiến lược ………… xem thêm

Karen Davies – Karen là một trong những nhà sáng lập nên công ty, đã có gần 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư Vấn Nhân Sự và Đánh Giá Năng Lực ……….. xem thêm

Wayne Bannon – Wayne làm Giám Đốc của công ty XAGE Consultancy. Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý cấp cao của nhiều công ty trên thuộc ngành nghề khác nhau……… xem thêm

Công ty XAGE Consultancy có những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc doanh nghiệp cũng như các tổ chức từ thiện hay chính phủ.