VĂN PHÒNG QUẬN 1 bản đồ
Tầng 31 Saigon Trade Centre 37 Tôn Đức Thắng Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
e:  info@xageconsulting.com
t:   (08) 3911 0454

VĂN PHÒNG QUẬN 7 bản đồ
3SA-1-2, Grandview Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam
t:  (08) 5412 3402
hành chính (08) 5412 3401
bán hàng    (08) 5412 3881 / 3932