XAGE Consultancy là một công ty tư vấn của khu vực chuyên về lĩnh vực phát triển con người và tổ chức cho tương lai. Chúng tôi là chuyên gia về các giải pháp trong lĩnh vực:

  • Phát triển Nhân tài
  • Phát triển Tổ chức, và
  • Outplacement

XAGE ConsultanLee Hecht Harrisoncy đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của các công ty đa quốc gia cũng như các công ty hàng đầu trong nước nhờ vào dịch vụ tư vấn hàng đầu của chúng tôi.     Xage Consultancy là đại diên ở Việt Nam của công ty Lee Hecht Harrison (www.lhh.com.vn), nhà cung cấp đầu tiên trên thế giới dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển tài năng. LHH có hơn 300 chi nhánh ở 85 nước trên toàn thế giới. Được thành lập từ năm 1998, LHH là công ty đa quốc gia đầu tiên về lĩnh vực này trên thị trường Việt Nam.